Mrežna stranica se učitava.

+385 023 684-840

Dokumentacija za otvaranje ugostiteljskog obrta

PočetnaUDRUGAUstrojStručna službaDokumentacija za otvaranje ugostiteljskog obrta
PočetnaUDRUGAUstrojStručna službaDokumentacija za otvaranje ugostiteljskog obrta

Tvrtke i obrti registrirani za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, turističke i djelatnosti prijevoza trebaju prije početka rada od nadležnog ureda za gospodarstvo pribaviti rješenje da prostor i oprema ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje željene djelatnosti.
 
Nakon registracije ugostiteljskog obrta, sljedeći korak je utvrđivanje da li ugostiteljski objekt odgovara propisanim uvjetima. Ovaj korak temelji se na Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 43/09, 88/10) koji uređuje način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, te na pratećim pravilnicima: Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata; Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima; i dr.
Za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta su nadležni uredi državne uprave po županijama.
 
 
Potrebno je :
 • Zahtjev i upravne pristojbe - potrebno je popuniti opće podatke, te podatke o ispunjavanju minimalnih uvjeta za navedeni ugostiteljski objekt 
   
 • Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju i Izvadak iz Sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe)
   
 • Dokaz o pravu raspolaganja prostorom – (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišne knjige , darovni ugovor , pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ili ugovor o zakupu ) – original ili kopija ovjerena kod javnog bilježnika
   
 • Dokaz da poslovnog prostora ispunjava uvjete temeljem Zakona o gradnji:
 1. uporabna dozvola i
 2. građevinska dozvola (pravomoćna do 31.12.2003.) ili
 3. uvjerenje gradskog ureda za katastar i geodetske poslove ako je zgrada starija od 15.02.1968. (projekt postojećeg stanja)
 • Dokaz o stručnoj spremi:
 1. svjedodžba o završnom ispitu srednje škole,
 2. uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za ugostiteljsku djelatnost i djelatnost turističke agencije / voditelja poslovnice (kao i za još neke zakonom propisane djelatnosti)
 • Isprave o ispravnosti:
 1. dokaz o ispravnosti električnih instalacija
 2. izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
 3. rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke (izdaje ga sanitarni inspektor)
 4. izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju jela
 5. nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci
 6. dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije ako se radi o objektu koji se prvi put otvara
 7. dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu
 8. plan očekivanog prometa za razdoblje od tri godine (samo za putničku agenciju koja započinje s radom).
Prikupljenu dokumentaciju, popunjeni zahtjev s priloženim ispravama i potvrdama o plaćenim pristojbama predajte Odsjeku za minimalne tehničke uvjete.
Odsjek postavlja voditelja postupka koji sastavlja stručno povjerenstvo koje izlazi kod Vas u objekt  utvrditi minimalne uvjete.
Zakonski rok za izdavanje Rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih uvjeta za uredno podnesene zahtjeve je 15 dana.
 
 
Dobivanjem rješenja objekt može započeti s radom.
 
 
Obrtnik je dužan započeti s radom najkasnije 6 mjeseci nakon ishođenja Rješenja o minimalnim uvjetima (u protivnom ono prestaje važiti), a o danu početka obavljanja djelatnosti izvijestit će Službu za gospodarstvo, gdje će popuniti Prijavu i obrasce RL. Na temelju tog zahtjeva Služba za gospodarstvo će donijeti Rješenje o danu početka obavljanja djelatnosti obrta i o tome izvijestiti sva nadležna tijela.
 
 
Napomena: Svaku kasniju promjenu (promjena stručnog voditelja poslovanja, promjena vrste ugostiteljskog objekta, proširenje kapaciteta, privremeni ili trajni prestanak obavljanja djelatnosti i sl.) obrtnik je dužan prijaviti u Službi za gospodarstvo i ishoditi potrebna rješenja.
Trgovačko društvo će dobiveno Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta priložiti u Trgovačkom sudu kao dokaz početka obavljanja djelatnosti.

U kožinskoj “Pineti” riblje prijepodne U…

U kožinskom restoranu "Pineta" danas s početkom u 11 sati...

Održan sastanak splitskih i zadarskih ug…

Održan sastanak splitskih i zadarskih ugostitelja     „Zajedničkim nastupom do boljih uvjeta...

Potpisan ugovor

Udruga Zadarskih Ugostitelja i Ing atest d.o.o. potpisali su dana...

Za članove

Za sve svoje članove ,osnivače i pridružene kao i za...

Centrum Urbis d.o.o

[portfolio_left]O namauskoro više.. [/portfolio_left] [portfolio_right][portfolio_bottom] [glyphicon name="link"] Web stranica Central apartments INFOCENTRUM URBIS...

Nezadovoljni radom Ceha ugostitelji osno…

  Udruga zadarskih ugostitelja održala je prezentaciju i predstavljanje udruge danas...

Javnosti se predstavila Udruga zadarskih…

  Cilj i osnivanja i djelovanja Udruge zadarskih ugostitelja jest prvenstveno...

Dokumentacija za otvaranje ugostiteljsko…

Tvrtke i obrti registrirani za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, turističke i...

Hotel President

[portfolio_left] O nama   Hotel President Zadar Hrvatska, je najljepsi luksuzni hotel u...