Mrežna stranica se učitava.

+385 023 684-840

Novčane kazne u ugostiteljstvu

PočetnaUDRUGAUstrojStručna službaNovčane kazne u ugostiteljstvu
PočetnaUDRUGAUstrojStručna službaNovčane kazne u ugostiteljstvu

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ugostitelj ako:
 
1.  ugostiteljski objekt obavlja radnje koje nisu propisane pravilima za rad ugostiteljskog objekta
2.  objekt ne ispunjava minimalne tehničke uvjete
3.  ne pruža ugostiteljske usluge u skladu s odredbama ugostiteljskih usluga
4.  objekt koji prestane ispunjavati uvjete propisane za određenu vrstu, kategoriju, posebni standard
5.  ugostitelj započne obavljati ugostiteljsku djelatnost u objektu prije nego što pribavi rješenje od nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma da je udovoljeno minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju.
 
•    (2) Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja obavlja ugostiteljsku djelatnost, a nema pravo obavljati tu djelatnost.
 
1.  Za navedene prekršaje kaznit će se i voditelj poslovanja objekta novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna.
2.  Za navedene prekršaje kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.
3.  Uz izrečenu novčanu kaznu ugostitelju će se oduzeti i imovinska korist pribav-ljena prekršajem.
4.  Za prekršaje ne ispunjavanja minimalno tehnickih uvjeta , gospodarski inspektor može naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, u iznosu od 2.500,00 kuna.
 
•    (3) Novčanom kaznom od 3.500,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ugostitelj ako:
 
1.  ne utvrdi normative o utrošku namirnica, pića i napitaka za pojedine usluge prehrane, pića i napitaka ili ne pruži usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, ili na zahtjev normativ ne predoči gostu
2.  vidno ne istakne cijene usluga koje nudi u ugostiteljskom objektu, na način dostupan gostima, ili ako se ne pridržava istaknutih i objavljenih cijena, te ako cjenici nisu dostupni gostima u dovoljnom broju primjeraka
3.  ne izda gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga
4.  ne dostavi normative na ovjeru Državnom inspektoratu ili ih počne primjenjivati prije utvrđenog roka
5.  ne dostavi cjenike na ovjeru Državnom inspektoratu ili ih počne primjenjivati prije utvrđenog roka
6.  ne vodi knjigu gostiju u objektu za smještaj
7.  ne vodi knjigu žalbi u propisanom obliku i sadržaju i na propisani način, te ako ne poštuje ovim Zakonom utvrđene rokove postupka po izjavljenom prigovoru gosta
8.  uslužuje alkoholna pića gostu mlađem od 18 godina ili ako uslužuje alkoholna pića protivno propisanoj zabrani.

U kožinskoj “Pineti” riblje prijepodne U…

U kožinskom restoranu "Pineta" danas s početkom u 11 sati...

Održan sastanak splitskih i zadarskih ug…

Održan sastanak splitskih i zadarskih ugostitelja     „Zajedničkim nastupom do boljih uvjeta...

Potpisan ugovor

Udruga Zadarskih Ugostitelja i Ing atest d.o.o. potpisali su dana...

Za članove

Za sve svoje članove ,osnivače i pridružene kao i za...

Centrum Urbis d.o.o

[portfolio_left]O namauskoro više.. [/portfolio_left] [portfolio_right][portfolio_bottom] [glyphicon name="link"] Web stranica Central apartments INFOCENTRUM URBIS...

Nezadovoljni radom Ceha ugostitelji osno…

  Udruga zadarskih ugostitelja održala je prezentaciju i predstavljanje udruge danas...

Javnosti se predstavila Udruga zadarskih…

  Cilj i osnivanja i djelovanja Udruge zadarskih ugostitelja jest prvenstveno...

Dokumentacija za otvaranje ugostiteljsko…

Tvrtke i obrti registrirani za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, turističke i...

Hotel President

[portfolio_left] O nama   Hotel President Zadar Hrvatska, je najljepsi luksuzni hotel u...