Mrežna stranica se učitava.

+385 023 684-840

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo

PočetnaUDRUGAUstrojStručna službaMinimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo
PočetnaUDRUGAUstrojStručna službaMinimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo su osnova bez koje ne možemo otvoriti ugostiteljski objekt. U zakonu se definirane ove stavke po vrsti i načinu djelatnosti dosta opširno, tako da možemo za početak navesti potrebne radnje za dobijanje minimalno tehničkih uvjeta.
Tablicu sa minimalnim uvjetima po kategorijama možete pogledati u ovom  prilogu - Minimalni uvjeti koje trebaju ispunjavati ugostiteljski objekti iz skupina restorani, barovi, catering objekti, i objekti jednostavnih usluga, a izvučeno je iz Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga«.
 
Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo:
 
  - izvješće o ispravnosti električnih instalacija
  - izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
 -  izvješće o ispitivanju parametara radnog okoliša
 -  izvješće o ispitivanju buke, na temelju kojeg se izdaje rješenje da su provedene  mjere za zaštitu od buke izdano od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
 -  izvješće o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 -  izvješće o ispitivanju gromobranske instalacije
 -  izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela.
     
Uz  zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju treba priložiti:
    - rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe),
    - rješenje o upisu u Obrtni registar,(za fizičke osobe),
    - dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
    - dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09),
    - prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl.65.Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10)-za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini gradova te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
    - dokaz o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za voditelja poslovanja ugostiteljskog objekta (svjedodžba o završnom ispitu srednje škole ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za samostalnog ugostitelja s dokazom o jednoj godini radnog iskustva na poslovima ugostiteljstva, a dokazuje se preslikom radne knjižice odnosno potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ovjerenom potvrdom ugostitelja kod kojega je godinu dana radio na odgovarajućim poslovima),
    - izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
    - izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,
    - rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje,
    - izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela,
    - nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci,
    - dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara,
    - dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu.
    - Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju i izvodači radova).
     
Na sve zahtjeve plaća se pristojba u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima.
Za rješenja kojima se utvrđuju  minimalni uvjeti ugostiteljskog objekta naplaćuje se i pristojba iz područja ugostiteljstva i turizma.

U kožinskoj “Pineti” riblje prijepodne U…

U kožinskom restoranu "Pineta" danas s početkom u 11 sati...

Održan sastanak splitskih i zadarskih ug…

Održan sastanak splitskih i zadarskih ugostitelja     „Zajedničkim nastupom do boljih uvjeta...

Potpisan ugovor

Udruga Zadarskih Ugostitelja i Ing atest d.o.o. potpisali su dana...

Za članove

Za sve svoje članove ,osnivače i pridružene kao i za...

Centrum Urbis d.o.o

[portfolio_left]O namauskoro više.. [/portfolio_left] [portfolio_right][portfolio_bottom] [glyphicon name="link"] Web stranica Central apartments INFOCENTRUM URBIS...

Nezadovoljni radom Ceha ugostitelji osno…

  Udruga zadarskih ugostitelja održala je prezentaciju i predstavljanje udruge danas...

Javnosti se predstavila Udruga zadarskih…

  Cilj i osnivanja i djelovanja Udruge zadarskih ugostitelja jest prvenstveno...

Dokumentacija za otvaranje ugostiteljsko…

Tvrtke i obrti registrirani za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, turističke i...

Hotel President

[portfolio_left] O nama   Hotel President Zadar Hrvatska, je najljepsi luksuzni hotel u...