Mrežna stranica se učitava.

+385 023 684-840

Dokumentacija za otvaranje restorana

PočetnaUDRUGAUstrojStručna službaDokumentacija za otvaranje restorana
PočetnaUDRUGAUstrojStručna službaDokumentacija za otvaranje restorana

Tvrtke i obrti registrirani za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, turističke i djelatnosti prijevoza trebaju prije početka rada od nadležnog ureda za gospodarstvo pribaviti rješenje da prostor i oprema ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje željene djelatnosti.
Nakon registracije ugostiteljskog obrta, sljedeći korak je utvrđivanje da li ugostiteljski objekt odgovara propisanim uvjetima. Ovaj korak temelji se na Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 43/09, 88/10) koji uređuje način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, te na pratećim pravilnicima: Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata; Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima; i dr.
Za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta su nadležni uredi državne uprave po županijama.
Potrebno je :
 
 • Zahtjev i upravne pristojbe - potrebno je popuniti opće podatke, te podatke o ispunjavanju minimalnih uvjeta za navedeni ugostiteljski objekt
 • Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju i Izvadak iz Sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe)
 • Dokaz o pravu raspolaganja prostorom – (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišne knjige , darovni ugovor , pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ili ugovor o zakupu ) – original ili kopija ovjerena kod javnog bilježnika
     
Dokaz da poslovnog prostora ispunjava uvjete temeljem Zakona o gradnji:
   
 • uporabna dozvola i
 • građevinska dozvola (pravomoćna do 31.12.2003.) ili
 • uvjerenje gradskog ureda za katastar i geodetske poslove ako je zgrada starija od 15.02.1968. (projekt postojećeg stanja)
 • Dokaz o stručnoj spremi:
 • svjedodžba o završnom ispitu srednje škole,
 • uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za ugostiteljsku djelatnost i djelatnost turističke agencije / voditelja poslovnice (kao i za još neke zakonom propisane djelatnosti)
 • Isprave o ispravnosti:
 • dokaz o ispravnosti električnih instalacija
 • izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
 • rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke (izdaje ga sanitarni inspektor)
 • izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju jela
 • nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci
 • dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije ako se radi o objektu koji se prvi put otvara
 • dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu
 • plan očekivanog prometa za razdoblje od tri godine (samo za putničku agenciju koja započinje s radom).
 
 
 
Prikupljenu dokumentaciju, popunjeni zahtjev s priloženim ispravama i potvrdama o plaćenim pristojbama predajte Odsjeku za minimalne tehničke uvjete.
Odsjek postavlja voditelja postupka koji sastavlja stručno povjerenstvo koje izlazi kod Vas u objekt  utvrditi minimalne uvjete.
Zakonski rok za izdavanje Rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih uvjeta za uredno podnesene zahtjeve je 15 dana.
Dobivanjem rješenja objekt može započeti s radom.
Obrtnik je dužan započeti s radom najkasnije 6 mjeseci nakon ishođenja Rješenja o minimalnim uvjetima (u protivnom ono prestaje važiti), a o danu početka obavljanja djelatnosti izvijestit će Službu za gospodarstvo, gdje će popuniti Prijavu i obrasce RL. Na temelju tog zahtjeva Služba za gospodarstvo će donijeti Rješenje o danu početka obavljanja djelatnosti obrta i o tome izvijestiti sva nadležna tijela.
Napomena: Svaku kasniju promjenu (promjena stručnog voditelja poslovanja, promjena vrste ugostiteljskog objekta, proširenje kapaciteta, privremeni ili trajni prestanak obavljanja djelatnosti i sl.) obrtnik je dužan prijaviti u Službi za gospodarstvo i ishoditi potrebna rješenja.
Trgovačko društvo će dobiveno Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta priložiti u Trgovačkom sudu kao dokaz početka obavljanja djelatnosti.

U kožinskoj “Pineti” riblje prijepodne U…

U kožinskom restoranu "Pineta" danas s početkom u 11 sati...

Održan sastanak splitskih i zadarskih ug…

Održan sastanak splitskih i zadarskih ugostitelja     „Zajedničkim nastupom do boljih uvjeta...

Potpisan ugovor

Udruga Zadarskih Ugostitelja i Ing atest d.o.o. potpisali su dana...

Za članove

Za sve svoje članove ,osnivače i pridružene kao i za...

Centrum Urbis d.o.o

[portfolio_left]O namauskoro više.. [/portfolio_left] [portfolio_right][portfolio_bottom] [glyphicon name="link"] Web stranica Central apartments INFOCENTRUM URBIS...

Nezadovoljni radom Ceha ugostitelji osno…

  Udruga zadarskih ugostitelja održala je prezentaciju i predstavljanje udruge danas...

Javnosti se predstavila Udruga zadarskih…

  Cilj i osnivanja i djelovanja Udruge zadarskih ugostitelja jest prvenstveno...

Dokumentacija za otvaranje ugostiteljsko…

Tvrtke i obrti registrirani za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, turističke i...

Hotel President

[portfolio_left] O nama   Hotel President Zadar Hrvatska, je najljepsi luksuzni hotel u...