Mrežna stranica se učitava.

+385 023 684-840

Početna

Početna
Početna

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo su osnova bez koje ne možemo otvoriti ugostiteljski objekt. U zakonu se definirane ove stavke po vrsti i načinu djelatnosti dosta opširno, tako da možemo za početak navesti potrebne radnje za dobijanje minimalno tehničkih uvjeta.
 
Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo:
  • izvješće o ispravnosti električnih instalacija
  • izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
  • izvješće o ispitivanju parametara radnog okoliša
  • izvješće o ispitivanju buke, na temelju kojeg se izdaje rješenje da su provedene  mjere za zaštitu od buke izdano od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
  • izvješće o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
  • izvješće o ispitivanju gromobranske instalacije
  • izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela.
     
Uz  zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju treba priložiti:
  1. rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe),
  2. rješenje o upisu u Obrtni registar,(za fizičke osobe),
  3. dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
  4. dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09),
  5. prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl.65.Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10)-za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini gradova te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
  6. dokaz o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za voditelja poslovanja ugostiteljskog objekta (svjedodžba o završnom ispitu srednje škole ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za samostalnog ugostitelja s dokazom o jednoj godini radnog iskustva na poslovima ugostiteljstva, a dokazuje se preslikom radne knjižice odnosno potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ovjerenom potvrdom ugostitelja kod kojega je godinu dana radio na odgovarajućim poslovima),
  7. izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
  8. izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,
  9. rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje,
  10. izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela,
  11. nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci,
  12. dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara,
  13. dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu.
    Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju i izvodači radova).
     
Na sve zahtjeve plaća se pristojba u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima.
Za rješenja kojima se utvrđuju  minimalni uvjeti ugostiteljskog objekta naplaćuje se i pristojba iz područja ugostiteljstva i turizma.

U kožinskoj “Pineti” riblje prijepodne U…

U kožinskom restoranu "Pineta" danas s početkom u 11 sati...

Održan sastanak splitskih i zadarskih ug…

Održan sastanak splitskih i zadarskih ugostitelja     „Zajedničkim nastupom do boljih uvjeta...

Potpisan ugovor

Udruga Zadarskih Ugostitelja i Ing atest d.o.o. potpisali su dana...

Za članove

Za sve svoje članove ,osnivače i pridružene kao i za...

Centrum Urbis d.o.o

[portfolio_left]O namauskoro više.. [/portfolio_left] [portfolio_right][portfolio_bottom] [glyphicon name="link"] Web stranica Central apartments INFOCENTRUM URBIS...

Nezadovoljni radom Ceha ugostitelji osno…

  Udruga zadarskih ugostitelja održala je prezentaciju i predstavljanje udruge danas...

Javnosti se predstavila Udruga zadarskih…

  Cilj i osnivanja i djelovanja Udruge zadarskih ugostitelja jest prvenstveno...

Dokumentacija za otvaranje ugostiteljsko…

Tvrtke i obrti registrirani za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, turističke i...

Hotel President

[portfolio_left] O nama   Hotel President Zadar Hrvatska, je najljepsi luksuzni hotel u...